< Terug naar het overzicht

Zó vererger je een conflict. Zó niet.

In een organisatie ben je soms leider, soms volger, soms beide. Bij spanningen – een reorganisatie of herstructurering, bijvoorbeeld – staat de communicatie tussen de twee vaak onder druk. Hieronder een negental manieren waarop je het aan beide zijden flink kunt verprutsen. Of juist verbeteren.

12 februari 2015

Zo verknal je de communicatie als leider

 1. Spendeer zo min mogelijk tijd aan gesprekken met dissidenten.
 2. Vind het belangrijker dat anderen naar jou luisteren dan vice versa.
 3. Verweer je stevig, en als je kritiek verwacht, bepaal dan van tevoren hoe je die gaat weerleggen.
 4. Hoor kritiek sowieso nooit aan zonder direct een weerwoord te geven.
 5. Dek jezelf en je medeleidinggevenden altijd in.
 6. Beroep je op je formele positie, of op hogere machten binnen of buiten je organisatie.
 7. Vraag je volgers om je ‘gewoon te vertrouwen’, ook al weet je dat ze dat nu juist niet doen.
 8. Suggereer dat jij als leidinggevende nu eenmaal veel meer weet en ziet dan je volgers.
 9. Beschouw een gesloten houding als ‘sterk leiderschap’.

Zo verknal je de communicatie als volger

 1. Ga uit van kwade intenties bij je leiders (bijvoorbeeld egoïsme, machtswellust).
 2. Ga er vooral vanuit dat jij en je leidinggevende ongelijkwaardig zijn.
 3. Weiger mee te veranderen, zelfs nadat kritiek goed is weerlegd.
 4. Praat uitsluitend met medestanders en mijd collega’s die jouw kritiek kritisch beschouwen.
 5. Stook jezelf en anderen emotioneel op, omdat je die energie nodig hebt om de strijd aan te gaan.
 6. Bied anderen altijd een gekleurde weergave van de situatie, zodat ze de leider wantrouwen.
 7. Speel op de man, breng je leiders persoonlijk in diskrediet waar en wanneer het maar mogelijk is.
 8. Verwacht van je leider dat hij beleefd en beheerst blijft, terwijl jij al je emoties eruit gooit.
 9. Haak af vanwege het feit dat leiders ‘toch niet’ naar je luisteren.

Zo verbeter je de communicatie als leider

 1. Neem tijd voor gesprekken met dissidenten.
 2. Hoor kritiek luisterend aan en stel vragen met als doel de kritiek en de criticus zó te begrijpen dat je zijn betoog later waar nodig helder kunt overbrengen aan een ander.
 3. Kwetsbaarheid schept sterke relaties: geef fouten en blinde vlekken eerlijk toe.
 4. Als je zelf als leidinggevende fouten hebt gemaakt, wees dan zelf degene die dat benoemt dat voor zichzelf doen.
 5. Beroep je niet op je formele positie of op je (afwezige) superieuren, maar zie jezelf en je critici als gelijken.
 6. Maak het je leefregel om eerst te begrijpen alvorens begrepen te worden.
 7. Als je volgers je minder vertrouwen, laat dan zien dat je te vertrouwen bent. Waar mogelijk kun je vragen naar de redenen voor het wantrouwen en hoe je daar samen aan kunt werken.
 8. Ga ervan uit dat de onderbuikgevoelens van betrokken volgers minstens zoveel waard zijn als – en vaak zelfs meer dan – jouw achtergrondinformatie, rapporten en memo’s.
 9. Erken dat een gesloten houding spreekt van angst en heb de moed de luiken open te zetten.

Zo verbeter je de communicatie als volger

 

 1. Ga er vanuit dat je leidinggevenden (ook) goede intenties hebben en dat iedereen het organisatiebelang boven het persoonlijke belang wil stellen.
 2. Onthoud dat je als mensen gelijkwaardig bent en op die basis met elkaar mag communiceren (‘Spreek de waarheid, ook al beeft je stem’) .
 3. Als je kritiek goed wordt weerlegd, wees dan zo dapper om dat te erkennen en mee te veranderen. Vertoon managementidentificatie, d.w.z. begrip voor keuzes voor leiders voor staan.
 4. Praat met medestanders, maar niet teveel, want dat verscherpt het conflict; zoek liever ‘nuanceerders’ en ‘tegenstanders’ op, daar leer je veel meer van en zo draag je veel actiever bij aan een goede oplossing.
 5. Weiger op de man te spelen, zelfs al heb je stevige munitie om je leider in diskrediet te brengen. Bespreek persoonlijke kritiek onder vier ogen en niet via de u-bocht.
 6. Verwacht van je leider dat hij net zo beleefd en beheerst blijft in het uiten van emoties als jij.
 7. Laat je niet meeslepen door emoties of sfeer, maar wees je bewust van hoe je zelf in dit conflict wilt staan (‘choose your response’).
 8. Houd je leider naar anderen toe de hand boven het hoofd, dan zullen die anderen eerder meezoeken naar een oplossing.
 9. Blijf hopen op, en je inspannen voor, een goede wending: als je integer hebt gehandeld, zal zelfs een onherstelbare breuk op termijn voor jou én de ander goede vrucht afwerpen.

Afrikaanse spreuk

“Als je snel vooruit wilt komen, reis dan alleen. Als je ver wilt komen, reis dan samen.”

Reageren of geïnteresseerd in meer? Kijk hier of hier.